Våra referenser

Här kan ni se några av våra referenser som använder våra operationstillbehör idag.

Johan Lundh, Leg. Anestesisjuksköterska

Hur viktiga är de operationstillbehören som du väljer/använder?
För mig och mina kollegor är det viktigt att tillbehören på operationsbordet ska vara lätta att hantera och bekväma för patienten. Det ska vara lätt att arbeta utan friktion och störningsmoment.

Vilka anser du är de största fördelarna med Reison Medicals operationstillbehör?
De största fördelarna med Reison Medicals operationstillbehör är att dom är lätta att använda. Fästanordningen är ett sådant exempel, enkel och smidig att jobba med.

Är det någon speciell produkt som du gillar extra mycket?
Jag gillar armborden från Reison. Dom är lätta att hantera och väldigt flexibla och smidiga att jobba med, dels för att dom går att justera i sidled och i höjd för optimera läget för patienten och på så vis undvika felställningar som kan orsaka vårdskada.

Johan Lundh
Leg. Anestesisjuksköterska
Västmanlands sjukhus, Västerås

johan

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway