Slanghållare

Slanghållare som underlättar hantering av slangar under operationen

Syftet med slanghållare är att underlätta operationer genom att samla ihop slangar så att de inte är i vägen.

Slanghållarna minskar risken för att snubbla eller fastna i kablar och slangar som omger operationsbordet. De minimerar även risken för att tappa viktiga instrument i golvet.

Visar alla 4 resultat


You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway