Om Reison Medical

Om oss

Reison producerar och marknadsför ett brett sortiment av tillbehör för användning inom området operation. Vi jobbar exklusivt med premiumprodukter vilka tillför ett högt värde för våra kunder. För oss på Reison är säkerhet, kvalitet och användarvänlighet av högsta prioritet. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet- och användbarhet i alla våra produkter. Våra produkter levererar alltid vad som utlovas, i alla avseenden och in i minsta detalj.

Vår historia

Reison grundades som en tillverkare av operationsbord på 1960-talet och har sedan dess etablerat sig som en premiumleverantör inom patientvård. Vår 50-åriga erfarenhet reflekteras i ett brett sortiment av premiumprodukter vilka erbjuder högt kundvärde och som möter högt ställda krav från våra kunder.

Kvalitet

Kvalitet är en central del i vår verksamhet. Kvalitetsförståelse och uppfyllnad av myndigheters regelverk vägleder oss i arbetet med att leverera produkter och tjänster vilka är säkra och av yttersta kvalitet. Vårt företag och våra produkter möter kraven för både MDR och FDA.

På Reison förbinder vi oss att aldrig äventyra säkerhet eller kvalitet gällande våra produkter och tjänster. För att lyckas med detta krävs engagemang, förståelse samt att våra medarbetare har auktoritet att vidta nödvändiga åtgärder för att konstant förbättra vår verksamhet.

Miljö

Miljötänk och miljöfrämjande processer är en viktig del av våra dagliga rutiner. Vårt miljötänkande startar redan i produktutvecklingsfasen och genomsyrar sedan hela tillverkningsprocessen, likväl som produktens påföljande livslängd. Vi arbetar alltid för att uppnå värdefulla reduceringar i miljöavtryck.

You're using an old browser

Old browsers only have partial support for new technology and doesn't give the website an honset chance to live up to its fully potential. You can easily download an other web browser that works better. Here is onyl a few modern browsers that works great!

Update my browser

I'd like to continue anyway